Політика конфіденційності

Станом на 01.10.2023р.

1. ВСТУП

1.1. У цій політиці конфіденційності (далі за текстом – «Політика») міститься інформація про те, яку персональну інформацію ми можемо збирати про Вас і для яких цілей, про порядок захисту та обробки персональної інформації, а також пов’язані з такою обробкою права, які надаються користувачам веб-сайту і системи IST.Realtor (re.IST.Realtor.com) , Далі звані – “Сайт” і “Система IST.Realtor” відповідно.

1.2. Для цілей законодавства про захист персональних даних, а саме Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI у редакції, що діє на день опублікування цієї Політики, особою, яка відповідає за обробку Вашої персональної інформації, є суб’єкт господарювання: ФОП Треумов Д.О., код ЄДРПОУ 3017218212, місцезнаходження: Україна, 36000, місто Полтава, вул.Європейська , 6а.

1.3. Ця Політика є складовою Договору-оферти про використання системи IST Realtor та застосовується щодо інформації, отриманої нами в результаті використання Вами програмно-інформаційної інфраструктури Сайту та Системи IST.Realtor, а також інших об’єктів інтелектуальної власності та результатів робіт/послуг, що надаються та споживаних Вами у рамках функціонування Системи IST.Realtor.

2. ТЕРМІНОЛОГІЯ

2.1. У цій Політиці використовуються такі терміни та поняття:

 • База персональних даних  – це сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі.
 • Власник Бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій за згодою суб’єкта персональних даних – користувача – надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних.
 • Ви – фізична особа – користувач Сайту та/або Системи IST.Realtor, який, залежно від обставин, може бути Клієнтом або кінцевим користувачем Клієнта.
 • Договір-оферта – договір між Клієнтом та Виконавцем, предметом якого є надання Виконавцем послуги доступу Клієнта до служб (за допомогою IST.Realtor) з можливістю їх використання кінцевими користувачами Клієнта для автоматизації інформаційно-технологічних та бізнес-процесів Клієнта, текст якого розміщено на сайті Виконавця.
 • Ми або Виконавець – ФОП Треумов Д.О., код ЄДРПОУ 3017218212, місцезнаходження: Україна, 36000, місто Полтава, вул.Європейська , 6а.
 • Клієнт – будь-яка фізична чи юридична особа, яка уклала договір з Виконавцем на надання послуг надання доступу до служб IST.Realtor та інших супутніх послуг.
 • Згода суб’єкта Персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
 • Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі, які пов’язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням, поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.
 • Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу-користувача Сайту або IST.Realtor, які передаються Виконавцю в порядку, передбаченому розділами 3 і 4 цієї Політики, які ідентифікують або дозволяють конкретно ідентифікувати фізичне особа – Користувача або інших фізичних осіб, персональними даними яких володіє Користувач.
 • Розпорядник бази персональних даних – фізична або юридична особа, якій власник бази персональних даних або закон надає право обробляти ці дані.
 • Суб’єкт персональних даних або Користувач – фізична особа – споживач сервісів Сайту та Системи IST.Realtor, яка може діяти як у своїх інтересах, так і в інтересах інших фізичних або юридичних осіб, які він подає на законних підставах, щодо якого відповідно до закону здійснюється обробка персональних даних.

2.2. Усі інші терміни та поняття мають значення, визначене Договором-офертою, а за відсутності відповідних ухвал у Договорі-оферті – згідно з чинним законодавством України та звичаями ділового обороту.

3. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Ми можемо збирати інформацію, яка окремо або у поєднанні з іншими даними дає можливість Вашої ідентифікації, наприклад, Вашу адресу електронної пошти, ім’я, номер телефону або інформація про місце роботи, а також ідентифікацію інших фізичних осіб, інформацію про які Ви надаєте для обробки .

3.2. Ви самостійно приймаєте рішення про надання нам Персональних даних через спеціальні електронні форми, розміщені на Сайті та у Системі IST.Realtor.

3.3. Якщо Ви здійснюєте платіж на Сайті, то виключно з метою здійснення платежів через уповноважений платіжний сервіс Сайту або партнерського ресурсу ми можемо збирати дані про Ваші банківські реквізити, необхідні для проведення платежу через відповідну платіжну службу. У той же час, ми не зберігаємо дані про Ваші банківські рахунки, кредитні або платіжні картки, способи доступу до них та паролі (PIN-коди, CVC, CVV тощо) для авторизації.

3.4. Ми також можемо збирати анонімну статистичну та маркетингову інформацію, яка не є унікальною для Вас, наприклад, інформацію про Ваші переваги.

3.5. Ми можемо збирати Персональні дані різними способами, у тому числі, коли Ви зв’язуєтеся з нами через Сайт, телефоном, електронною поштою або за допомогою інших засобів комунікації.

4. АВТОМАТИЧНИЙ ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Коли Ви використовуєте Сайт та/або Систему IST.Realtor, ми можемо автоматично збирати інформацію про Ваше комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, таку як Ваша IP-адреса, тип браузера, доменні імена, операційну систему, дані cookies, реферальні посилання, адреси веб- сторінок, з яких Ви були перенаправлені, відвіданих сторінках Сайту та Системи IST.Realtor, вибраних параметрах та використаних гіперпосиланнях. Ми можемо використовувати цю інформацію виключно шляхом аналізу, з метою покращення нашого розуміння того, як Користувачі використовують наш сервіс для його безперервного покращення розвитку.

5. ЦІЛІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Ми збираємо та використовуємо Персональні дані лише з метою належного виконання своїх зобов’язань як сервіс-провайдера перед Клієнтами та ведення нашої зареєстрованої господарської діяльності, зокрема:

 • для функціонування Сайту та Системи IST.Realtor та надання послуг Клієнтам;
 • для спілкування з Клієнтами в рамках надання послуг, відповідей на запити Клієнтів та кінцевих користувачів Клієнтів, а також надсилання їм ознайомлювальних листів та матеріалів;
 • для вдосконалення наших сервісів та інтерфейсу користувача, шляхом проведення аналізу користувальницької активності та акумулювання статистичної інформації для подальших досліджень.

5.2. Підставою для вищевказаних форм використання Персональних даних є Договір-оферта між Клієнтом та Виконавцем.

5.3. У разі здійснення Вами будь-якого платежу на Сайті, ми обробляємо Ваші Персональні дані виключно з метою передачі даних уповноваженим платіжним сервісам, а також запобігання будь-яким незаконним діям, в т.ч. шахрайства у сфері платіжних операцій та використання шкідливого програмного забезпечення.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Ми зберігаємо Ваші Персональні дані в нашій системі лише протягом часу, необхідного для ефективної реалізації цілей, передбачених попереднім розділом цього Політики, за винятком випадків, коли триваліший термін зберігання потрібний чинним законодавством України.

6.2. Персональні дані можуть бути видалені із системи у будь-який час за Вашою прямою письмовою вказівкою. У той же час, ми зберігаємо за собою право зберігати архівні копії Персональних даних виключно для цілей та протягом терміну, передбаченого чинним законодавством у сфері регулювання нашої господарської діяльності.

7. РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Ми маємо право розкрити Персональні дані третім особам лише у випадках:

 • коли ми залучаємо професійних сервіс-провайдерів для належного функціонування Сайту та/або IST.Realtor, таких як платіжні системи для обробки та проведення платежів, хостинг-провайдери, SEO-провайдери та інші технічні служби. Такі сервіс-провайдери можуть мати доступ та обробляти та/або зберігати Персональні дані лише згідно з нашими вказівками та виключно для виконання своїх функцій, а також у суворому дотриманні чинного законодавства;
 • розкриття Персональних даних щодо запитів органів державної влади України, оформлених відповідно до закону, а також щодо рішень компетентних судів;
 • коли розкриття персональних даних необхідне для захисту прав та інтересів другїх Користувачів чи самого Виконавця;
 • якщо ми відчужуємо частково або повністю наші активи на користь третьої особи, ми можемо розкрити Персональні дані, що зберігаються в системі, набувачу таких активів, який стане їх наступним власником;
 • коли ми маємо Вашу згоду на передачу Персональних даних третім особам.

8. ВИКОРИСТАННЯ «COOKIES»

8.1. Ми використовуємо «cookies» для покращення та персоналізації використання Вами Сайту та Системи IST.Realtor. Cookies – це текстові файли, які встановлюються нами або нашим маркетинговим партнером на Ваш жорсткий диск або його аналог із сервера Сайту або IST.Realtor. Наші cookies не можуть встановлювати, запускати або керувати будь-якими програмами на Вашому комп’ютері або мобільному девайсі або нести вірусні загрози. Cookies мають властивість унікальності для Вашого комп’ютера або мобільного девайсу і можуть бути зчитані лише веб-сервером, який встановив cookies на Ваш комп’ютер/мобільний девайс.

8.2. Одна з головних цілей cookies – забезпечити більш зручний інтерфейс взаємодії із Сайтом та Системою IST.Realtor. Вони дають серверу відомості про те, що Ви повернулися на певну сторінку і дають можливість “згадати” дані, раніше введені Вами на цій сторінці. Це спрощує процеси запису персональних даних, такі як вказівки адреси у платіжній формі або переваг у використанні сайту або системи IST.Realtor.

8.3. Ми можемо встановлювати такі типи cookies:

 • суворо необхідні – це файли cookies, які необхідні для роботи Сайту та Системи IST.Realtor. До них відносяться, наприклад, файли cookies, які дозволяють Вам входити до безпечних зон нашого Сайту та Системи IST.Realtor;
 • аналітичні / статистичні – вони дозволяють нам розпізнавати та підраховувати кількість відвідувачів та бачити, як відвідувачі переміщуються по Сайту та Системі IST.Realtor, коли вони їх використовують. Це допомагає нам покращити роботу Сайту та Системи IST.Realtor, наприклад, завдяки тому, що Користувачі легко знаходять те, що шукають;
 • функціональні – вони використовуються, щоб дізнатися Вас, коли Ви повертаєтеся на Сайт або IST.Realtor. Це дозволяє нам персоналізувати наш контент для Вас, вітати Вас на ім’я та пам’ятати Ваші уподобання (наприклад, Ваш вибір мови чи регіону);
 • цільові – ці файли cookies реєструють Ваше відвідування Сайту та Системи IST.Realtor, сторінки, які ви відвідали, та посилання, за якими ви переходили. Ми використовуємо цю інформацію, щоб зробити наш Сайт і IST.Realtor системи більш відповідним Вашим інтересам, а також для маркетингових цілей.

8.4. Якщо ви не бажаєте отримувати файли cookie, Ви можете відмовитися від них, змінивши відповідні налаштування Вашого браузера. Якщо ви вирішите відмовитися від файлів cookies, ви не зможете отримати доступ до деяких частин сайту та системи IST.Realtor, а також повноцінно використовувати їх інтерактивні функції.

9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Ми вживаємо всіх необхідних та достатніх заходів для захисту Ваших Персональних даних від незаконного використання, втрати або несанкціонованого доступу відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних. Для досягнення належного рівня захисту персональних даних ми використовуємо комплекс внутрішньоорганізаційних та технічних заходів у роботі Сайту та Системи IST.Realtor. У той же час, ми не можемо гарантувати безпеку всіх даних, переданих Вами через Сайт або IST.Realtor, або сторонніх веб-сайтів через мережу Інтернет, без забезпечення належного рівня захисту даних з Вашого боку.

9.2. Ми захищаємо Ваші Персональні дані від несанкціонованого доступу, використання або розкриття, тільки якщо такі дані передаються Вами контрольованим способом на сервер Сайту або IST.Realtor. У разі передачі персональних даних на сервери платіжних сервісів (наприклад, дані платіжних карток), вони захищаються за допомогою сторонніх протоколів шифрування даних, таких як протокол Secure Socket Layer (SSL).

10. ВАШІ ПРАВА

10.1. Відповідно до закону, Ви маєте такі права:

 • знати про місцезнаходження бази Персональних даних, та про найменування та місцезнаходження власника цієї бази;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані, що містяться у відповідній Базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи Ваші Персональні дані зберігаються у відповідній Базі персонаданих, а також отримувати дані про зміст Ваших Персональних даних;
 • подавати мотивовані заперечення проти обробки Ваших Персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;
 • подавати цільові вимоги щодо зміни або знищення Ваших Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно;
 • на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням;
 • звертатися з питань захисту своїх прав до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних
 • інші права, передбачені законодавством України щодо захисту персональних даних.

11. ЗМІНИ НА ДАНУ ПОЛІТИКУ

11.1. Час від часу ми можемо оновлювати цю Політику в односторонньому порядку, у зв’язку зі зміною вимог законодавства, побажаннями Користувачів або модернізацією процесів Сайту та/або IST.Realtor. При цьому будь-які зміни в Політиці набирають сили з моменту їх опублікування на Сайті. У зв’язку з цим ми рекомендуємо Вам періодично переглядати цю Політику для підтримки актуальних знань про порядок захисту Ваших персональних даних.

12. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

support@realtor.istec.com.ua для листування з питань техпідтримки< /p>

ВАША ЗГОДА

Ваша згода на обробку персональних даних відповідно до цієї Політики вважається наданою, якщо Ви надсилаєте заявку на реєстрацію в електронній формі, розміщеній на Сайті, для підтвердження того, що Ви приймаєте умови цієї Політики
Приймаючи умови цієї Політики, Ви також підтверджуєте, що:

 • Ви ознайомлені з цією Політикою та погоджуєтесь з її положеннями та вимогами;
 • Ваша згода на обробку персональних даних надана шляхом вільного волевиявлення та у своїх інтересах або в інтересах осіб, яких Ви представляєте на законних підставах;
 • У випадку, якщо Ви є власником або розпорядником Бази персональних даних (своїх кінцевих користувачів або клієнтів), обробка яких передбачена цією Політикою, Ви отримали згоду суб’єктів персональних даних на обробку та передачу їх персональних даних третім особам та/або така обробка та передача відбуваються відповідно до чинного законодавства.

Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку Персональних даних шляхом надсилання повідомлення про реквізити, зазначені в розділі 12 цієї Політики. У такому разі Ваш доступ до IST.Realtor буде припинено.